Podziękowania za uczestnictwo w "Grenadierze 2012"

grenadier2012m