Polish (Poland)English (United Kingdom)
Start Articles Wydarzenia

Wydarzenia

Wojna w Ziemi Obiecanej - Udział Górnoślązaków w wojnie secesyjnej - Część II

There are no translations available.

autor: Tomasz "haze" Zając

cotulaWojna pisze różnorakie scenariusze tym, którzy biorą w niej udział. Dla dwóch Ślązaków, dawnych żołnierzy Konfederacji, a później kawalerzystów 16 pułku Illinois, był to ponownie los jeńców wojennych.12 maja 1864 roku szeregowiec Albert Lyssy z kompani G w czasie walk o Tunnel Hill w pobliżu Dalton w Georgii, został dwukrotnie postrzelony przez swych niedawnych towarzyszy broni. Jedna kula utkwiła w biodrze, druga zdruzgotała kości tuż powyżej nadgarstka prawej ręki. Tego dnia 16 Illinois prócz niego stracił jeszcze 11 żołnierzy i jednego oficera. Ranny Lyssy trafił do konfederackiej niewoli, w której przebywał do 26 lutego 1865 roku, kiedy to znalazł się wśród więźniów objętych wymianą. W czasie niewoli niedostatki opieki medycznej spowodowały złe zrośniecie się kości ręki. Po powrocie na Północ po kilku tygodniach powrócił do jednostki, stacjonującej wtedy w Nashville.

Znacznie gorszy los spotkał Jana Opiele. Nie wiemy, w jakich okolicznościach trafił do niewoli Południowców. Jego jeniecki los skierował do miejsca które stało się jednym z symboli okrucieństwa wojny secesyjnej. Trafił do Camp Sumter, obozu jenieckiego popularnie nazywanego, od pobliskiej stacji kolejowej, Andersonville.

Read more...

dr Łukasz Niewiński "Obozy jenieckie w wojnie secesyjnej 1861-1865"

There are no translations available.

sds1Pierwsze w polskiej literaturze przedmiotu studium poświęcone problematyce obozów jenieckich z okresu wojny secesyjnej. Prezentowana praca stanowi rozszerzoną wersję rozprawy doktorskiej obronionej w 2011 r. w Instytucie Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku. Zagadnienia dotyczące statusu prawnego jeńców, ich wymiany oraz systemów obozów w amerykańskiej wojnie domowej nie doczekały się jak dotąd w Polsce choćby fragmentarycznego opracowania. Brak jest też publikacji omawiających zbrodnie wojenne dokonywane na jeńcach Północy i Południa. Obozy w Andersonville, Libby, Salisbury, Florence i w wielu innych miejscach słusznie były nazywane przez współczesnych „najlepszymi przykładami piekła na ziemi”. Niezdrowy klimat, nieopatrzone rany, fatalne warunki higieniczne, głód oraz stłoczenie na małej przestrzeni przyczyniały się do szybkiego rozwoju wśród jeńców najrozmaitszych chorób. Schwytanych podczas próby ucieczki jeńców poddawano po obu stronach najwymyślniejszym karom.

Read more...

Wojna w Ziemi Obiecanej - Udział Górnoślązaków w wojnie secesyjnej - Część I

There are no translations available.

autor: Tomasz "haze" Zając

12d34Amerykańska wojna domowa, była konfliktem,  który nie tylko podzielił młody naród na zwolenników Unii i Konfederacji, zmusił także imigrantów do opowiedzenia się po jednej z stron. Tysiące Europejczyków, którzy szukali w Stanach Zjednoczonych „błogosławionego miejsca wolności”, znalazło się w sytuacji znanej im z starego kontynentu-politycznych konfliktów, poboru do armii i wreszcie krwawych, wyniszczających walk. Irlandczycy, Niemcy czy wreszcie Polacy zasilali szeregi walczących armii. Niektóre nacje niemalże bezwarunkowo popierały jedną z stron, czego przykładem jest wręcz fanatyczne poparcie większości Niemców dla sprawy Unii.

Przyglądając się udziałowi Polaków w wojnie secesyjnej, koncentrowano się dotychczas na postaciach dowódców i żołnierzy wywodzących się z ziem polskich będących pod rozbiorami, nie poświęcając większej uwagi emigrantom, których można uznać za etnicznie polskich, mimo że ich rodzinne ziemie nie znajdowały się w granicach I Rzeczypospolitej. Takimi byli właśnie Ślązacy, którzy w połowie XIX stulecia osiedlili się w Teksasie, tworząc tam pierwsze polskie społeczności w Stanach Zjednoczonych.

Read more...

Adam I.P. Smith "Wojna secesyjna" - recenzja książki

There are no translations available.

autor: Poul Yank

xcxcxNa rewersie okładki recenzowanej pozycji znajduje się fragment opinii o tej książce jednego z polskich pracowników naukowych stanowiący świetną recenzję, który pozwolę sobie na wstępie zacytować: Wojna secesyjna Adama I.P.Smitha jest interesującą propozycją podręcznikową ze względu na przystępną formułę i brak konkurencji w kategorii, która reprezentuje.

Faktycznie, nie czytałem do tej pory innej publikacji polskojęzycznej, która w oparciu o kilkadziesiąt pozycji źródłowych w sposób tak wyczerpujący analizowałaby różnorodne aspekty Wojny Secesyjnej oraz byłaby napisana przystępnym językiem ale w sposób bardzo usystematyzowany, co bardzo korzystnie wpływa na komfort czytania i ułatwia przyswajanie informacji. Zauważę jednak już na początku swojej recenzji, że jeśli chodzi o aspekty militarne konfliktu, na temat których moja wiedza jest najszersza, a więc mogę w najpełniejszy sposób weryfikować informacje podane przez autora to jestem rozczarowany (o czym poniżej).

Read more...

Sztandar 14-tego pułku z Luizjany odnaleziony!

There are no translations available.

autor: Smednir

amSztandar pułkowy 14-tego regimentu z Luizjany został przekazany oddziałowi na wiosnę 1862 r. Był to pierwszy „sztandar bitewny” noszony przez regiment.

Podczas wojny secesyjnej był chroniony z pełnym poświęceniem przed przejęciem przez wroga. Co najmniej 11 żołnierzy Konfederacji  (1) zostało zabitych lub rannych nosząc ten sztandar, a chorąży Frederick Sontag został z nim ujęty pod Gettysburgiem podczas odwrotu z Culp’s Hill. Sztandaru jednak jankesom nie oddał, lecz zerwał go z drążka i ukrył, korzystając z ciemności. Następnie owinął się nim i nosił go pod ubraniem podczas swojej niewoli, na tyle skutecznie, że przechował go w ten sposób aż do czasu wymiany jeńców.

Read more...

More Articles...